W 2020 roku wszystkie organizacje zajmujące się pomocą ofiarom przemocy domowej odnotowały ponad 65% wzrost liczby telefonów na bezpłatne infolinie wsparcia. Sytuacja związana z pandemią COVID-19, kwarantanną i lockdown sprawiły, że wiele rodzin dotkniętych przemocą domową zostało zmuszonych do ciągłego przebywania ze swoim oprawcą. W takich rodzinach przemoc przyjmuje różne formy i nie zawsze ma charakter fizyczny. Oprawcy często znęcają się nad swoimi ofiarami psychicznie czy emocjonalnie – kontrolują, grożą i przymuszają je do pewnych zachowań i działań.

Read more below:

Przemoc domowa wśród Polek w Wielkiej Brytanii, jednak istnieje pomoc. Porozmawiaj z Opoka. | Magazyn PL

Article published on 9th of February 2021 by Magazynpl.co.uk