Opoka jest pierwszą w Wielkiej Brytanii polską organizacją, której głównym celem jest wspieranie polskich kobiet i ich dzieci, które doświadczają przemocy domowej.

Read more below:

Infolinia dla Polek z UK zagrożonych przemocą domową - Emito.net

Article was published on 11th of February 2021 by Emito.net